Flemingsbergs Bibliotek

Upprustning av biblioteket, färgsättning, belysning, inredning.
Beställare: Flemingsbergs Bibliotek
Fotograf: Johan Holmlund.