Haut de Canges

Invändig renovering och färgsättning av ett nästan 500 år gammalt hus. Privatbostad.
Beställare: Rudolph Hahnenberger.