OM SKEPPSTEDT DROTZ


Former och mönster med avtryck från tidens skattkammare

SKEPPSTEDT DROTZ ARKITEKTER

Arbetar sedan 1995 huvudsakligen med ombyggnader av olika slag, exempelvis kontor, bibliotek och bostadshus. Ofta med färgsättning som en karaktärsskapande del.


SKEPPSTEDT DROTZ FORM AB

I många fall knuten till arkitektverksamheten. Specialritad inredning och lokalanpassning. Med funktions-, färg- och formmässiga anpassningar. Import av färger från "Ressource".