Vanadisvägen 20

Ombyggnad med tilläggsisolering, utvändig fasadrenovering/färgsättning, trapphus, vindsinredning m.m.
Beställare: Byggnadsfirma Olov Lindgren AB.
Fotograf: Johan Holmlund.